lý do không có tinh trùng trong tinh dịch

Nguyên nhân dẫn đến việc không có tinh trùng trong tinh dịch

Những trường hợp này sau mổ giãn tĩnh mạch thừng tinh, quá trình sinh tinh có thể hồi phục một phần. Bác sĩ Nguyễn Thị